Celní služby

Celní služby
  • Odbavování zboží v režimu volného oběhu, vývozu, režimu s ekonomickými účinky.
  • Vystavování dokladů v režimu tranzit (T1, T2, T5), vystavování osvědčení o původu zboží, přepravních dokladů (CMR).
  • Odbavení zásilek v DE do režimu tranzit, uvolňování a přeprava kontejnerů z přístavů.
  • Neutralizace (výměna) dokladů při dovozu ze třetích zemí i v rámci EU.
  • Vystavování, podávání a projednání karnetů TIR, ATA.
  • Poskytování ručení za celní dluh ve všech druzích operací, vedení evidence ekonomických režimů (v elektronické formě).
  • Vedení zjednodušených postupů (v elektronické formě): Zastupování firem v celním, správním a daňovém řízení vůči celním orgánům, vedení evidence INTRASTAT.