Přeprava nebezpečného zboží

Přeprava nebezpečného zboží

Disponujeme odbornými zkušenosti s přepravou nebezpečného zboží. Mezinárodní přeprava nebezpečných věcí je dovolena, pokud jsou splněny všechny podmínky přepravy. Nebezpečné zboží lze charakterizovat jako věci, pro jejichž vlastnosti jako hořlavost, žíravost, výbušnost a další může být při přepravě ohrožena bezpečnost osob, majetku a životního prostředí.

ADR zboží se rozděluje podle povahy do 9 tříd
 1. Výbušné látky a předměty ( vč. zbraní )
 2. Plyny
  1. Plyny nezápalné a nejedovaté
  2. Plyny jedovaté
 3. Hořlavé kapaliny
 4. Hořlavé tuhé látky
  1. Samozápalné látky
  2. Látky, ve styku s vodou vytv.hoř. plyny
 5. Látky podporující hoření
  1. Organické peroxidy
 6. Toxické látky
  1. Infekční látky
 7. Radioaktivní látky
 8. Žíravé látky
 9. Jiné nebezpečné látky a předměty

Pokud potřebujete transportovat ADR zásilku, je třeba, aby byla připravena v souladu s předpisy o nakládání s nebezpečným zbožím. Zásilka musí být správně zabalena, označena a musí být doprovázena předepsanými doklady. Naše společnost nezajišťuje přepravu zásilek, které spadají do 1. , 6. A 7. třídy.

Zajímá vás naše nabídka? Poptejte přepravu nebezpečného zboží: